Suomeksi  in English  
SafeWood.com: / Ekologisuus / Metsänhoito  

Metsänhoito

 Säännöstelty metsänhoito on varmistanut skandinaavisten metsien oikeamittaisen käytön puuraaka-aineeksi.

Suomessa kuusimetsät kasvavat uudistuskypsäksi 80-100 vuodessa. Tuona aikana kuusi saavuttaa 30 cm:n läpimitan eli läpimitta kasvaa vuodessa keskimäärin vain kolme millimetriä. Tuloksena on korkealaatuinen, tiheäsyinen raaka-aine.

Suomen kuusivaranto on lähes 700 miljoonaa kuutiometriä. Vuosittain uusia kuusentaimia istutetaan 35 000 hehtaaria, keskimäärin 2000 kpl per hehtaari. Lisäksi sama määrä kuusta kasvaa luontaisesti syntyneenä puuna.